21

آوریل
2020

تعطیلی دو هفته ای فروشگاه لانگوس در وان به دلیل ابتلای هشت نفر از کارکنان به ویروس کرونا

Posted By : کاناداهوم/ 71 0تورنتو- CP24: یکی از شعب سوپرمارکت Longos در وان (واقع در شمال تورنتو) به دلیل مثبت شدن جواب آزمایش ۸ نفر از کارکنان، به مدت ۲ هفته تعطیل شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.