۲۲

شهریور
۱۳۹۸

تعداد بی سابقه ای از آمریکایی ها خواهان نقل مکان به کانادا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 3 0کانادا- دو سال پس از رسیدن دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا، تعداد آمریکایی هایی که مایل به ترک کشور خود و زندگی در کانادا می باشند، افزایش یافته است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.