09

مارس
2020

تشکیل هیئت ویژه از سوی ترودو برای مقابله با شیوع کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 153

[ad_1]

اتاوا- Global News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا خبر تشکیل کمیته ویژه در دولت برای مقابله با شیوع COVID-19 را اعلام کرد. 

[ad_2]