03

مارس
2020

تسهیل استخدام کارگران خارجی در کبک برای جبران کمبود نیروی کار

Posted By : کاناداهوم/ 158

[ad_1]

کبک- Global News: دولت کبک اخیرا فهرست مشاغل واجد شرایط استخدام نیروی کار خارجی را منتشر کرد. این لیست در حال حاضر شامل 226 تخصص یا حرفه، از مربی مهدکودک و استاد دانشگاه گرفته تا مددکار اجتماعی، کارگر ساختمانی و غیره می باشد.

[ad_2]