۰۶

شهریور
۱۳۹۸

تست جاده ای اتومبیل خودران در انتاریو مجاز اعلام شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 7 0تورنتو- بر اساس تصمیم دولت انتاریو، پژوهشگران و سازندگان اتومبیل های خودران می توانند بدون نیاز به حضور انسان، اتومبیل را در معابر عمومی انتاریو تست نمایند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.