23

مارس
2020

ترودو: کانادا هنوز به مرحله اعلام وضعیت اضطراری سراسری نرسیده است

Posted By : کاناداهوم/ 107 0به گزارش ۶۸۰News، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، می گوید این کشور هنوز به مرحله ای نرسیده است که دولت فدرال مجبور به انجام اقدامات اضطراری برای اجبار مردم به ماندن در خانه در مدت شیوع کووید-۱۹ باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.