14

ژوئن
2020

ترودو: همه ماموران پلیس کانادا باید روی یونیفورم دوربین نصب کنند

Posted By : کاناداهوم/ 118

[ad_1]

اتاوا- The Canadian Press: جاستین ترودو اعلام کرد که قصد دارد موضوع استفاده ماموران پلیس از دوربین بر روی یونیفورم را با روسای دولت های استانی مطرح کند. وی هدف از این کار را مقابله با برخوردهای بعضا خشونت آمیز و نژادپرستانه پلیس با مردم اعلام کرد.

[ad_2]