16

فوریه
2020

ترودو موعد افشای اطلاعات مالی اش را از دست داد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 81 0اتاوا- The Canadian Press: بر اساس قوانین کانادا کلیه نمایندگان مجلس فدرال می بایست ظرف ۶۰ روز پس از کسب کرسی نمایندگی، اطلاعات مالی شان را در Canada Gazette منتشر نمایند. موعد مقرر برای جاستین ترودو ۱۳ ژانویه بود. اما به گزارش کمیسیونر اخلاقیات، او در موعد مقرر چنین کاری را انجام نداده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.