13

مارس
2020

ترس از کروناویروس؛ غارت کاغذ توالت و اقلام دیگر از فروشگاه های Costco 

Posted By : کاناداهوم/ 110 0کانادا- Narcity.com: شیوع کروناویروس در کشور، کانادایی ها را نگران کرده است. به همین دلیل است که بسیاری از آنها برای خرید عمده مایحتاج خود، بخصوص کاغذ توالت اقدام کرده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.