10

جولای
2020

تردید ترودو برای شرکت در نشست سه جانبه آمریکا-کانادا-مکزیک

Posted By : کاناداهوم/ 70 0جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، گفت با توجه به تعرفه های احتمالی آمریکا روی واردات آلومینیوم، هنوز درباره رفتن به واشنگتن به منظور گرامیداشت پیمان تجاری جدید در آمریکای شمالی تردید دارد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.