20

آوریل
2020

تحقیق پلیس و پزشکی قانونی مونترال در مورد فوت سی و یک سالمند در کمتر از یک ماه 

Posted By : کاناداهوم/ 139

[ad_1]

مونترال- CBC News: در پی فوت 31 نفر از سالمندان ساکن خانه سالمندان Herron واقع در Dorval، پلیس مونترال و پزشکی قانونی تحقیقات خود را آغاز کرده اند. متاسفانه تکمیل شدن تحقیقات هفته ها یا ماه ها به طول خواهد انجامید. 

[ad_2]