21

سپتامبر
2019

تحقیق پزشکی قانونی انتاریو در مورد خودکشی ماموران پلیس

Posted By : کاناداهوم/ 250

[ad_1]

تورنتو- دکتر درک هایر، مدیر پزشکی قانونی انتاریو تحقیقات در مورد موارد خودکشی ماموران پلیس در سال گذشته را آغاز می کند. به گفته او، خانواده های 9 افسر پلیس جان باخته و همکاران شان در ادارات پلیس از انجام تحقیقات حمایت می کنند. درک هایر، طی دو هفته آینده هیئت کارشناسی را تشکیل خواهد داد. <کارگروه> تابستان سال جاری گزارش تحقیقات خود را منتشر خواهد کرد.

[ad_2]