30

مارس
2020

بیش از پانزده هزار شهروند کانادایی گرفتار در هند 

Posted By : کاناداهوم/ 136

[ad_1]

هند- CBC News: بیش از 15 هزار شهروند کانادایی گرفتار در هند، از جمله مادر سوک دالیوال (نماینده لیبرال حوزه انتخابی Surrey-Newton در مجلس فدرال)، نزد وزارت امور خارجه کانادا ثبت نام کرده و امیدوارند که به زودی ترتیب بازگشت آنها به کشور داده شود. 

[ad_2]