21

سپتامبر
2019

بهترین مکان های گردشگری از نظر کانادایی ها

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 139 0کانادا- اگر قصد برنامه ریزی برای سفر تفریحی و سیاحتی در سال جدید را دارید، به فهرست محبوب ترین مقاصد گردشگری از نظر کانادایی ها توجه کنید. حتما می توانید مکان ایده آل خود را در میان فهرست ارائه شده از سوی وب سایت مسافرتی Expedia بیابید. این فهرست بر اساس نظرسنجی از ۱ هزار کانادایی تهیه شده است. خبر خوب اینکه اکثر مکان های منتخب در کانادا قرار دارند و به این ترتیب مجبور نیستید به خارج از کشور سفر کنید.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.