26

سپتامبر
2019

برنامه برف روبی مکانیکی پیاده روهای تورنتو، ناکارآمد و غیرمنطقی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 135 0تورنتو- شهرداری تورنتو پیاده روهایی که مردم از آن عبور نمی کنند را به صورت مکانیکی برف روبی می کند، اما سراغ معابر پرتردد و شلوغ نمی رود. آیا این کار منطقی است؟

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.