20

ژوئن
2020

برای اولین بار در دهه گذشته؛ کاهش میزان بدهی مصرف کنندگان طی سه ماه نخست سال 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 23 0کانادا-  CBC News: به گزارش موسسه اعتباری Equifax، میزان بدهی مصرف کنندگان کانادایی طی ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ کاهش داشت.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.