20

ژوئن
2020

برای اولین بار در دهه گذشته؛ کاهش میزان بدهی مصرف کنندگان طی سه ماه نخست سال 

Posted By : کاناداهوم/ 102

[ad_1]

کانادا-  CBC News: به گزارش موسسه اعتباری Equifax، میزان بدهی مصرف کنندگان کانادایی طی 3 ماهه نخست سال 2020 کاهش داشت.

[ad_2]