11

جولای
2019

بازگشت قاضی معتقد به تروریست و خلافکار بودن پناهجویان به اداره مهاجرت

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 136 0اتاوا- قاضی ای که به دلیل دیدگاه انتقادی اش ازسیستم پناهندگی کانادا وهمچنین اظهارنظرهای جنجالی اش در مورد اینکه به عنوان Dr. No ملقب شده بود، مجددا از سوی هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) استخدام شده است.
لوبومیر لوسیوک، به دلیل رد کردن اکثر درخواست های پناهندگی به این عنوان ملقب شده بود. وی در سال ۲۰۰۱ مدعی شد:
این قاضی جنجالی، اواخر دسامبر به مدت دو هفته رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی را به عهده گرفت. او ادعا می کند که در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸، حداقل ۹۰ درصد درخواست های پناهندگی را رد کرده است. و در این مدت با عده اندکی از روبرو شده است.
لوسیوک به همراه چند قاضی بازنشسته دیگر توسط IRB برای رسیدگی به انبوه تقاضاهای انباشته شده روی هم تا سال ۲۰۱۲ به خدمت فراخوانده شده اند. تا قبل از تاریخ مورد اشاره، حداقل ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده در انتظار رسیدگی بسر می بردند.
در پی آشکار شدن اظهارات سال ۲۰۰۱ لوسیوک، IRB ادعا کرد که آن سازمان و همچنین گتان کاسینو، فردی که لوسویک را برای استخدام مجدد معرفی کرده بود، قبل از دعوت به کار قاضی مورد اشاره، از وجود مقاله حاوی اظهارات جنجالی بی اطلاع بودند.
لوسیوک، در واکنش به انتقادات با صدور بیانیه ای مدعی شد که مقاله سال ۲۰۰۱ در انتقاد از سیستم مهاجرت در آن زمان نوشته شده بود و شرایط فعلی با گذشته تفاوت دارد و بسیاری از مقررات و دستورالعمل های IRB تغییر کرده اند. در عین حال نامبرده در بیانیه خود به علت خواندن اکثر پناهجویان اشاره نکرده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.