04

ژوئن
2020

بازگشایی کازینوهای لاس وگاس با اعمال محدودیت های جدید

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 23 0آمریکا- Fox News: کازینوهای لاس وگاس به زودی فعالیت شان را از سر می گیرند، اما میهمانان نباید انتظار بازگشت اوضاع به روال سابق را داشته باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.