30

آوریل
2020

بازگشایی مجلس فدرال با برنامه کاری جدید 

Posted By : کاناداهوم/ 122

[ad_1]

اتاوا- Global News: مجلس عوام کانادا، دوشنبه 20 آوریل برای اولین بار طی 5 هفته گذشته تشکیل شد، تا درباره نحوه برگزاری جلسات آتی در دوران شیوع COVID-19 تصمیم گیری شود. لیبرال ها، یکشنبه گذشته توافق سه جانبه با حزب نیودموکرات و بلاک کبکوا در مورد حضور 32 نماینده در صحن مجلس هر چهارشنبه و برگزاری دو جلسه مجازی برای برگزاری جلسات پرسش و پاسخ نمایندگان و دولت را اعلام کردند. اما حزب محافظه کار مخالفت خود با این برنامه کاری را اعلام کرد. اما بالاخره در پایان نشست دوشنبه، پیشنهاد دولت از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. 

[ad_2]