05

ژوئن
2020

بازسازی اقتصاد کانادا پس از پاندمی با کاهش روزهای کاری هفته به چهار روز  

Posted By : کاناداهوم/ 103

[ad_1]

کانادا- National Post: آیا تعطیلات آخر هفته 3 روزه می تواند بهره وری نیروی کار را افزایش بدهد و به رونق اقتصادی پس از بحران COVID-19 کمک کند؟ 

[ad_2]