15

مه
2020

بازداشت ۴ قاچاقچی کوکائین توسط پلیس تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 44 0تورنتو- Globe and Mail: پلیس تورنتو شبکه قاچاق کوکائین را متلاشی و ۴ نفر را به همراه مقدار قابل توجهی کوکائین بازداشت کرد.  

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.