06

فوریه
2020

بازداشت مسافر پرواز وست جت که به دروغ مدعی شد کروناویروس دارد 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.