14

مه
2019

ایمپلنت مخدر با دز پایین برای درمان اعتیاد در دسترس کانادایی ها

Posted By : کاناداهوم/ 376

[ad_1]

اتاوا- کانادایی های معتاد به مسکن های مخدر واجد شرایط دریافت ایمپلنتی هستند که به مدت 6 ماه، داروی مخدر buprenorphine را در بدن فرد آزاد می کند. این مدت 6 ماهه، تا 1 سال قابل تمدید می باشد. هدف از ارائه ایمپلنت، کمک به ترک اعتیاد معتادان می باشد.

[ad_2]