20

ژانویه
2020

ایرانیان و یهودیان کانادا خواهان افزوده شدن نام سپاه پاسداران به لیست سازمان های تروریستی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 84 0ایرانیان و یهودیان کانادا خواهان افزوده شدن نام سپاه پاسداران به لیست سازمان های تروریستی

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.