25

اکتبر
2019

اکثر انتاریویی ها خواهان بازگشت برنامه مدرن آموزش جنسی به مدارس استان

Posted By : کاناداهوم/ 225

[ad_1]

تورنتو- در پایان اولین روز نظرخواهی عمومی در مورد برنامه درسی آموزش جنسی در مدارس انتاریو، اکثریت پاسخ دهندگان مخالفت خود را با تصمیم دولت داگ فورد برای حذف برنامه پیشنهادی دولت لیبرال سابق ابراز کردند.

[ad_2]