05

جولای
2020

اپلیکیشن سفارش موبایل از تیم هورتونز ناقض حریم خصوصی مشترکین

Posted By : کاناداهوم/ 69کانادا- CBC News: کمیسیون کانادایی حفظ حریم خصوصی در مورد نحوه جمع آوری و استفاده از داده های کاربران اپلیکیشن موبایل  Tim Hortons تحقیق می کند.