23

مارس
2020

اولین مرگ ناشی از کووید-۱۹ در تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 100 0به گزارش CP24، اولین مورد مرگ ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ در تورنتو اتفاق افتاد. این فرد، مرد ۷۰ ساله ای بود که به تازگی از بریتانیا باز گشته بود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.