06

مه
2020

اهدای نیم میلیون ماسک از سوی تایوان به کانادا با هدف بهبود روابط 

Posted By : کاناداهوم/ 128

[ad_1]

اتاوا- Globe and Mail: مقامات تایوان با اهدای نیم میلیون ماسک به کانادا ابراز امیدواری کردند که بخشی از ماسک های اهدایی در جوامع بومیان کانادا توزیع شود. تایوان با این کار قصد خنثی کردن تلاش های چین برای منزوی کردن این جزیره در دوران پاندمی کروناویروس را دارد. 

[ad_2]