20

فوریه
2020

انتقاد از پلاک های جدید اتومبیل در انتاریو به دلیل خوانا نبودن آنها!  

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 82 0انتاریو- CBC News: افسر پلیس استیو کوپمن از اداره پلیس کینگستون – انتاریو با انتشار عکس و پیام در توییتر از کیفیت و طرح پلاک های جدید انتقاد کرد و پرسید: آیا دولت انتاریو قبل از تصویب این طرح با پلیس مشورت کرده بود؟ 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.