19

آوریل
2020

انتقاد از بانک های کانادا بابت محاسبه بهره روی بهره اقساط وام مسکن 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 64 0تورنتو- CBC News: آماندا مرل ژانویه سال جاری از شغلش استعفا داد. با آغاز شیوع کروناویروس، آماندا از اینکه بانک اش برای کمک به مشتریان مانند او امکان تعلیق پرداخت اقساط وام مسکن را فراهم کرده است، خوشحال شد. مرل می گوید: اندکی امیدوار شدم و نفس راحت کشیدم. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.