19

آوریل
2020

انتقاد از بانک های کانادا بابت محاسبه بهره روی بهره اقساط وام مسکن 

Posted By : کاناداهوم/ 140

[ad_1]

تورنتو- CBC News: آماندا مرل ژانویه سال جاری از شغلش استعفا داد. با آغاز شیوع کروناویروس، آماندا از اینکه بانک اش برای کمک به مشتریان مانند او امکان تعلیق پرداخت اقساط وام مسکن را فراهم کرده است، خوشحال شد. مرل می گوید: اندکی امیدوار شدم و نفس راحت کشیدم. 

[ad_2]