27

مه
2020

اقساط معوق مانده وام ها بر اثر پاندمی و کاهش سودآوری بانک ها

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 42 0به گزارش فایننشال پست، وقتی بزرگ ترین بانک های کانادا نتایج مالی خود را در ماه فوریه گزارش کردند، مدیران گفتند برای اظهار نظر درباره تاثیری که کووید-۱۹ بر کسب و کار آنها داشته است، خیلی زود است. البته اکنون دیگر شکی در آثار بسیار پاندمی بر مشاغل وجود ندارد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.