26

فوریه
2020

افزایش کنترل های امنیتی در ساختمان شهرداری تورنتو 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 82 0تورنتو- Global News: اگر قصد مراجعه به ساختمان شهرداری تورنتو در دان تاون را دارید، می بایست کنترل های امنیتی بیشتری را انجام بدهید. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.