27

سپتامبر
2019

افزایش هزینه پارکینگ عمومی در سال جدید

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 103 0تورنتو- طی دو ماه آینده، هزینه پارک اتومبیل در ۱۶۷ پارکینگ  Green P موجود در سراسر تورنتو افزایش خواهد یافت. این در حالیست که همیشه در تورنتو کمبود پارکینگ عمومی وجود دارد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.