23

سپتامبر
2019

افزایش نرخ بهره عامل ورشکستگی بسیاری از کانادایی ها

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 99 0تورنتو- متاسفانه تعداد کانادایی هایی که قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند روز به روز در حال افزایش می باشد. این نشان دهنده تاثیر منفی افزایش هزینه وام بر بودجه خانوارها می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.