29

جولای
2020

افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در بریتیش کلمبیا و هشدار مقامات درمانی 

Posted By : کاناداهوم/ 55 0بریتیش کلمبیا- Global News: دکتر بانی هنری، مقام ارشد درمانی بریتیش کلمبیا عدم رعایت توصیه های ایمنی در رستوران ها، هتل ها، میهمانی های خانوادگی و دوستانه را عامل افزایش موارد جدید ابتلا در استان می داند. به گفته دکتر هنری، جوانان ۲۰ تا ۳۰ و چند ساله اکثر مبتلایان جدید را تشکیل می دهند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.