14

سپتامبر
2019

افزایش فروش اتومبیل های برقی در کانادا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 31 0تورنتو- طی سال ۲۰۱۸، در مقایسه با مجموع ۳ سال قبل از آن، تعداد بیشتری اتومبیل برقی در کانادا فروخته شد. اما این تعداد به مراتب پایین تر از حد نصاب ۵۰۰ هزار دستگاهی است که در سال ۲۰۰۹ تعیین شد. برنامه ده ساله ای که قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۸، به فروش حداقل نیم میلیون اتومبیل برقی منجر شود، تنها ۱۰۰ هزار اتومبیل فروخت.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.