09

مه
2020

افزایش سیصد دلاری مقرری ماهیانه کودکان برای ماه مه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 53 0اتاوا-  Huffington Post: والدینی که Canada Child Benefit را دریافت می کنند، برای ماه مه بابت هر فرزند ۳۰۰ دلار بیشتر دریافت خواهند کرد. این افزایش برای یک نوبت خواهد بود. هدف دولت فدرال، کمک به والدین جهت پرداخت مخارج مضاعف ناشی از پاندمی COVID-19 ذکر شده است. جاستین ترودو، طی کنفرانس خبری یکشنبه ۳ ماه مه گفت: این پول برای تامین نیازهای شماست. از پرداخت هزینه تدریس آنلاین تا مخارج دیگر. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.