11

مه
2020

افزایش سوء مصرف مواد مخدر و الکل- بحران فراموش شده

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 45 0به گزارش The Star، نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد در کانادا مصرف الکل و مواد مخدر کسانی که در روزهای خانه نشینی از مشکلات روحی رنج می برند افزایش پیدا کرده است. این نتایج کارشناسان را نگران کرده است که سیستم بهداشتی کشور که همین حالا با حجم کار بالایی مواجه است، نتواند پاسخگوی پیامدهای بلند-مدت ویروس کرونا باشد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.