04

آگوست
2020

افزایش دو برابر خریدهای آنلاین در دوران پاندمی 

Posted By : کاناداهوم/ 49 0کانادا- سی بی سی: بر اساس گزارش اخیر اداره آمار کانادا، مصرف کنندگان کانادایی هم اکنون ۱۰ درصد از خریدهایشان را به صورت آنلاین انجام می دهند. این میزان دو برابر بیشتر از میزان آن قبل از پاندمی است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.