14

دسامبر
2019

افزایش ده و نیم درصدی مالیات املاک در تورنتو، اجحاف در حق مردم 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0افزایش ده و نیم درصدی مالیات املاک در تورنتو، اجحاف در حق مردم 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.