25

مارس
2020

افزایش بیست و هفت درصدی خرید و فروش و پانزده درصدی قیمت مسکن در کانادا 

Posted By : کاناداهوم/ 107 0تورنتو- Global News: انجمن املاک و مستغلات کانادا (CREA) گزارش جدید خود در مورد میزان خرید و فروش و قیمت مسکن را منتشر کرد. این گزارش حاکی از افزایش ۲۷ درصدی خرید و فروش و همچنین افزایش ۱۵ درصدی قیمت ها طی فوریه ۲۰۲۰ در مقایسه با فوریه ۲۰۱۹ می باشد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.