17

مارس
2020

افزایش اندک نرخ بیکاری در انتاریو و بریتیش کلمبیا و رونق بازار کار کبک

Posted By : کاناداهوم/ 132

[ad_1]

کانادا- Huffington Post: طبق گزارش اخیر اداره آمار کانادا، طی ماه فوریه 30 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شد. 

[ad_2]