08

سپتامبر
2019

اعمال مقررات جدید ایمنی مواد غذایی در سراسر کانادا از پانزده ژانویه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 33 0اتاوا- خانم ژینت پتیپاس تیلور، وزیر بهداشت و درمان کانادا، خبر به اجرا گذاشته شدن مقررات جدید تحت عنوان Safe Food for Canadians Regulations را اعلام کرد. دستورالعمل جدید بر پیشگیری و برچیده شدن سریع تر مواد غذایی آلوده از بازار، متمرکز شده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.