28

جولای
2020

اعلام ورشکستگی Mendocino و تعطیلی فروشگاه های آن در تورنتو 

Posted By : کاناداهوم/ 63تورنتو- BlogTo: یک فروشگاه کانادایی دیگر، به دلیل ضرر و زیان ناشی از پاندمی، اعلام ورشکستگی کرده است. Mendocino در سال ۱۹۸۷ در تورنتو تاسیس شد.