23

ژوئن
2020

اعتراف شهردار مونترال به وجود نژادپرستی سیستماتیک در شهرداری 

Posted By : کاناداهوم/ 108

[ad_1]

مونترال- The Canadian Press: والری پلانت، شهردار مونترال در واکنش به اتهام کوتاهی از مبارزه با تبعیض در شهرداری، رسما به وجود نژادپرستی سیستماتیک در شهرداری که بر فرایند استخدام، سیاستگذاری و توزیع خدمات اجتماعی تاثیر منفی می گذارد، اعتراف کرد. 

[ad_2]