09

ژوئن
2020

اعتراض مردم به حضور فردی با تی شرت نئونازی در گردهمایی ضد نژادپرستی در تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 57 0تورنتو- BlogToronto:

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.