13

مه
2020

اطمینان پژوهشگران به ساخته شدن واکسن کروناویروس 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 63 0کانادا- Global News: هزاران پژوهشگر در سراسر جهان به صورت شبانه روزی برای ساخت واکسن کروناویروس تلاش می کنند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.