13

مه
2020

اطمینان پژوهشگران به ساخته شدن واکسن کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 145

[ad_1]

کانادا- Global News: هزاران پژوهشگر در سراسر جهان به صورت شبانه روزی برای ساخت واکسن کروناویروس تلاش می کنند. 

[ad_2]