24

آوریل
2020

اصرار برخی دولت های استانی کانادا به بازگشایی اقتصادی- پافشاری مقامات فدرال بر ادامه یکپارچه محدودیت ها 

Posted By : کاناداهوم/ 135

[ad_1]

به گزارش نشنال پست، در حالی که برخی استان های کانادا در مهار ویروس کرونا موفق عمل کرده اند، وقتی صحبت از کم کردن محدودیت ها و بازگشایی کسب و کارها به میان می آید، مقامات فدرال بر همکاری ملی در جهت ادامه قرنطینه پافشاری می کنند.

[ad_2]