14

فوریه
2020

اشک تمساح؛ گریه متهم به قتل عمد زن جوان در دادگاه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0تورنتو- CBC News: کیلن شلاتر ۲۳ ساله که با اتهام آزار جنسی و قتل تس ریچی ۲۲ ساله در نوامبر ۲۰۱۷ محاکمه می شود، در سالن دادگاه با مشاهده عکس جنازه تس در پایین پلکان ساختمان متروکه واقع در شماره ۵۸۲ خیابان Church (محله همجنسگرایان) تورنتو، به گریه افتاد. برخی از دوستان و اعضای خانواده ریچی، از جمله مادرش که چهار روز پس از مفقود شدن دخترش، جنازه او را پیدا کرد در سالن دادگاه حضور داشتند، اما چند لحظه قبل از به نمایش گذاشته شدن عکس ها محل را ترک کردند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.