16

سپتامبر
2019

اشتغالزایی: مثبت؛ رشد حقوق و دستمزد: ناامیدکننده

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 133 0تورنتو- به گزارش اداره آمار کانادا، بخش خدمات درمانی در سال ۲۰۱۸، بیشترین فرصت های شغلی را در کشور ایجاد کرد. بیش از ۷۴ هزار نفر در بیمارستان ها، آژانس های ارائه کننده خدمات پرستاری در خانه و مشاغل مرتبط دیگر مشغول کار شدند. تغییر ساختار جمعیتی و افزایش تعداد سالمندان، علت رونق این بخش و بخش های مرتبط با آن بود. از سال ۲۰۱۵ به این سو، برای اولین بار تعداد سالمندان بالای ۶۵ سال از تعداد نوجوانان زیر ۱۵ سال، بیشتر بود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.